5 sposobów na „worki pod oczami, cienie, kurze łapki

5 ways to „dark circles under the eyes, shadows, crow’s feet”  Każda kobieta chciałaby mieć błyszczące , wypoczęte oczy, wyraziste spojrzenie które odejmuje lat. Jenak ze statystyk dermatologów wynika, że co czwarta Polka ma problem ze skórą w okolicy oka a szczególnie tzw. workami pod oczami. Every woman would like to have shiny, rested eyes, a clear look that subtracts years. However, according to dermatologists’ statistics, every fourth Polish woman has a skin problem in the eye area, especially the so-called bags under the eyes.  Z doświadczenia mogę powiedzieć, że okolica oka jest bardzo trudną strefą do zabiegów. W tym miejscu skóra jest bardzo cienka, szybciej się starzeje, narażona jest na zastój limfy czego efektem są właśnie wspomniane worki pod oczami oraz zmarszczki mimiczne (ale jak tu zrezygnować z uśmiechu:) ) From my experience I can say that the eye area is a very difficult area for treatments. Here the skin is very thin, ages faster, is exposed to lymphatic stasis which results in the aforementioned bags under the eyes and mimic wrinkles (but how to give up a smile here:) )  Nie będziemy jednak pisać w tym artykule o przyczynach tego problemu, ale skupimy się na działaniach jakie trzeba podjąć aby je wyeliminować. However, we will not write in this article about the causes of this problem, but we will focus on the actions that need to be taken to eliminate them.  Przedstawię 5 sprawdzonych sposobów pozbycia się wspomnianych wyżej problemów. I will present 5 tried and tested ways to get rid of the problems mentioned above.  Wszystkie z niżej wymienionych sposobów wzajemnie na siebie oddziałują, i tylko gdy zastosowane są zastosowane są razem i systematycznie dadzą spektakularne efekty. All of the following methods interact with each other, and only when applied together and systematically will they produce spectacular […]

Najbardziej popularny sposób na spędzenie „Walentynek”

THE MOST POPULAR WAY TO SPEND “VALENTINE’S DAY”  Dzień Świętego Walentego potocznie mówiąc „Walentynki” zagościł w naszym kraju już chyba na dobre. Polakom spodobała się amerykańska moda na obchodzenie tego dnia w sposób szczególny.Oczywiście powinniśmy cały rok okazywać sobie uczucie, szacunek, chęć bycia razem , ale w ten jeden dzień jesteśmy zobowiązani aby robić to oficjalnie z pompą tak aby był on niezapomniany i wyjątkowy. St. Valentine’s Day, colloquially speaking, „Valentine’s Day” has come to our country probably for good. Poles liked the American fashion for celebrating this day in a special way. Of course, we should show ourselves the feeling, respect, desire to be together all year long, but in this one day we are obliged to do it officially with pomp so that it is unforgettable and unique.  Istnieje dużo pomysłów na spędzenie tego dnia. Ja nie będę wchodziła w kompetencje innych i opowiemy tylko jak ten dzień można spędzić u nas w SPA. Ponieważ już 10 lat zajmuje się branżą kosmetyczną widzę jak  zmienia się moda a właściwie jak się rozwija  i  z roku na rok jest coraz więcej chętnych par do spędzenia Walentynek właśnie w SPA. There are a lot of ideas for spending that day. I won’t go into the competence of others and we will only tell you how this day can be spent in our SPA. Since I have been involved in the cosmetic industry for 10 years now, I can see how fashion changes, or actually how it develops and year after year there are more and more couples willing to spend Valentine’s Day in the SPA.  Wiek nie gra roli (zresztą tak jak w miłości :):) Przedziały wiekowe właściwie nie istnieją. Na Walentynki przychodzą osoby w wieku 23 lat jak i 70 lat. W większości zabiegi na ten dzień rezerwują Panowie […]