Ty też się zainspiruj

YOU GET INSPIRED, TOO.   Wieczorową porą 24 Marca w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się urodzinowa, bo już „IV Gala Kobiecych Inspiracji – od pasji do sukcesu”. In the evening of 24 March in Gdansk Science and Technology Park a birthday party took place, because already „IV Gala of Women’s Inspirations – from passion to success”.  Team Baltiqa Day Spa na czele z właścicielem Magdaleną Cal-Kamińską wybrał się na to wydarzenie by zainspirować innych i samemu być zainspirowanym. Team Baltiqa Day Spa headed by the owner Magdalena Cal-Kamińska went to this event to inspire others and be inspired.  Będąc partnerem i uczestnikiem gali, również my wygłosiliśmy prelekcję dotyczącą korzystania z usług Spa. Dodatkowo zaprezentowane zostały najnowsze projekty Baltiqi, w tym Oferta dla Panny Młodej, Oferta wieczorów Panieńskich i oferta skierowana dla firm. As a partner and participant of the gala, we also gave a lecture on the use of Spa services. Additionally, the latest Baltiqi projects were presented, including the Offer for the Bride, the Offer for Ladies‚ evenings and the Offer for companies.      Terapeuta Spa Kacper Wiśniewski – który jest również szkoleniowcem naszej sieci, na co dzień wykonujący zabiegi w Baltiqa Day Spa w Gdańsku, wykonywał częściowe masaże karku i ramion. Chętnych nie brakowało by choć na chwilę usiąść na magicznym krześle i się zrelaksować lub zniwelować powracające bóle. Spa Therapist Kacper Wiśniewski – who is also a trainer of our network, performing daily treatments in Baltiqa Day Spa in Gdańsk, performed partial massage of the neck and shoulders. There were many people willing to sit on a magic chair and relax or relieve the recurring pain.    Kosmetolog i specjalista z zakresu medycyny estetycznej Ewelina Skrodzka doradzała zgromadzonym zainspirowanym kobietom, jak walczyć z oznakami starzenia i pierwszymi zmarszczkami. Tłumaczyła też na czym polega medycyna estetyczna i czym […]