Czy w ciąży mogę się udać na masaż? Podpowiadamy

CAN I HAVE A MASSAGE WHILE I’M PREGNANT? WE SUGGEST  

Ciąża to wyjątkowy okres w życiu każdej kobiety. W tym okresie dochodzi do wielu zmian fizjologicznych oraz psychofizycznych.

Pregnancy is a unique period in the life of every woman. During this period there are many physiological and psychophysical changes. 

Masaż prenatalny, bo o nim mowa, wciąż budzi wiele kontrowersji zarówno wśród lekarzy jak i masażystów. Istotne jest to, aby do tego rodzaju masażu podchodzić bardzo ostrożnie i profesjonalnie. Masaż kobiety w ciąży przynosi wiele korzyści dla zdrowia, samopoczucia oraz urody przyszłej młodej mamy.

Pre-natal massage, because we are talking about it, still arouses much controversy among doctors and masseurs. It is important to approach this type of massage very carefully and professionally. Massage of pregnant women brings many benefits for the health, well-being and beauty of a future young mother. 

Istnieje wiele korzyści płynących z wykonywania masażu prenatalnego, jak na przykład:

There are many benefits of prenatal massage, for example: 

 • uczucie relaksu oraz wewnętrznego spokoju
 • poprawa jakości snu
 • zmniejszenie zmęczenia
 • poprawa postawy ciała
 • uśmierzenie bólu nóg i złagodzenie bólów skurczowych
 • złagodzenie powracających bólów pleców
 • stymulacja układu hormonalnego
 • stymulacja układu krążenia i limfatycznego
 • redukcja żylaków i rozstępów

 

 •     feeling of relaxation and inner peace 
 •     improving the quality of sleep 
 •     fatigue reduction 
 •     Improvement of posture 
 •     relief of leg pain and relief of systolic pain 
 •     alleviation of recurrent back pain 
 •     stimulation of the endocrine system 
 •     stimulation of the cardiovascular and lymphatic system 
 •     reduction of varicose veins and stretch marks 

Przeciwwskazania do wykonania tego rodzaju masażu to m.in.:

Contraindications for this type of massage include:

 • pierwszy trymestr ciąży oraz ostatni miesiąc ciąży
 • nieprawidłowy przebieg ciąży
 • stany patologiczne ciąży
 • zaburzenia rozwoju płodu
 • cukrzyca ciążowa
 • niedokrwistość
 • krwawienia z dróg rodnych
 • skaza krwotoczna

 

 •     the first trimester of pregnancy and the last month of pregnancy 
 •     abnormal course of pregnancy 
 •     pathological conditions of pregnancy 
 •     fetal development disorders 
 •     gestational diabetes 
 •     anaemia 
 •     bleeding from the genital tract 
 •     haemorrhagic blemish 

Jak wygląda sam masaż i na co się przygotować?

What does the massage look like and what should I prepare for? 

Zaczynamy od wypełnienia karty konsultacyjnej oraz wywiadu z naszymi przyszłymi Mamami 🙂

We start with filling in the consultation card and interview with our future Mums 🙂 

  ! Będąc pod opieką lekarza prowadzącego powinnaś posiadać kartę ciąży !

! Being under the care of the attending doctor you should have a pregnancy card! 

 Dobrze abyś miała ją przy sobie przez całe szczęśliwe 40 tygodni.

It would be good if you had it with you for the whole happy 40 weeks. 

Masaż prenatalny charakteryzuje się specyficznymi pozycjami ułożeniowymi. Terapeuta wybierając odpowiednią pozycję pamięta o komforcie osoby masowanej i jej dziecka. Najczęściej spotykanymi pozycjami są: ułożenie na boku, ułożenie na grzbiecie i pozycja siedząca na kozetce lub krześle.

Prenatal massage is characterized by specific positioning positions. Choosing the right position, the therapist remembers about the comfort of the person being massaged and his child. The most common positions are: side position, back position and sitting on a couch or chair. 

Podczas masażu Terapeuta skupia się na obszarach ciała, na które skarży się dana pacjentka. Forma wykonania masażu dostosowana jest indywidualnie do każdej kobiety.

During the massage, the Professional focuses on the areas of the body that the patient complains about. The form of massage is adapted to each woman individually. 

Masaż trwa średnio 45-60minut, jednakże czas jest uzależniony od wymagań i potrzeb pacjentki.

Massage lasts on average 45-60 minutes, however, the time depends on the requirements and needs of the patient. 

My wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Przyszłych Mam wprowadziliśmy MASAŻ PRENATALNY

In order to meet the expectations of Future Mums we have introduced PRENATAL MASSAGE 

Koszt zabiegu to: 100pln

The cost of the procedure is: 100pln 

 

Częstotliwość wykonywania masaży prenatalnych:

Frequency of prenatal massages: 

II trymestr – raz w tygodniu

III trymestr (wykluczając 9 m-c) – raz na dwa tygodnie

Second trimesteronce a week 

Third trimester (excluding 9 months) – once every two weeks 

 

Dla pierwszych 3 przyszłych MAM – niespodzianka! 50% zniżki na masaż

For the first 3 future MAMs – a surprise! 50% discount on massage 

Co zrobić??? – Zostaw komentarz pod wpisem ‚Będę mamą’

What do you want me to do? – Leave a comment under ‚I will be a mom‚. 

 

Współautor wpisu – Terapeuta spa Artur Mordasiewicz

Co-author of the entry – Spa therapist Artur Mordasiewicz 

Kilka słów o brozz

2 thoughts on “Czy w ciąży mogę się udać na masaż? Podpowiadamy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *